วันมาฆบูชา วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร

19 กุมภาพันธ์ 2562 - 19 กุมภาพันธ์ 2562

สถานที่จัดงาน

วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี

รายละเอียด

พิธีมำบุญตักบาตรในช่วงเช้า และพิธีเวียนเทียนรอบโบสถ์หลวงพ่อโต ตั้งแต่เวลา 18.00 น เป็นต้นไป การแข่งขันสวดมนต์หมู่ตามแบบของวัดป่าเลไลยก์วรวิหาร(ทำนองสรภัญญะ) เพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนเนื่องในโอกาสประเพณีวันมาฆบูชา การจัดกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมวันสำคัญทางพระพุธศาสนา วันมาฆบูชาการจัดนทรรศการ โรงทาน เพื่อให้พุธศาสนิกชนร่วมทำบุญรักษาศีล ฟังพระธรรมเทศนา เป็นต้น

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร โทร. 035-545113


Top