งานนมัสการพระธาตุพนม

12 กุมภาพันธ์ 2562 - 20 กุมภาพันธ์ 2562

สถานที่จัดงาน

วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร จังหวัดนครพนม

รายละเอียด

กิจกรรมในงาน จะประกอบด้วย พิธีแห่พระอุปคุตขึ้นจากแม่น้ำโขงในวันเปิดงานนมัสการพระธาตุพนม ตรงกับวันอังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ (ขึ้น 8 ค่ำ เดือน 3 )  เวลา ประมาณ 06.30-08.00 น.

พิธีห่มผ้าพระธาตุพนมและเวียนเทียนรอบองค์พระธาตุพนม, การออกร้านจำหน่ายสินค้าพื้นเมือง, การแสดงมหรสพสมโภชพระธาตุพนมตลอดงาน 9 วัน 9 คืน, ร่วมเวียนเทียนวันมาฆบูชา  ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 รอบพระธาตุพนม   ( จัดใหญ่ ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 )

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานนครพนม (พื้นที่รับผิดชอบ : สกลนคร นครพนม มุกดาหาร) โทรศัพท์ 042 513 490–1 E-mail : tatphnom@tat.or.th Facebook: ททท.สำนักงานนครพนม


Top