โครงการจัดงานสัปดาห์ ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา และโครงการส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นบุญข้าวจี่ ประจำปี 2562

19 กุมภาพันธ์ 2562 - 9 กุมภาพันธ์ 2562

สถานที่จัดงาน

วัดโพธาราม อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

รายละเอียด

กิจกรรมถวายปราสาทผึ้ง การทำปราสาทผึ้ง
การถวายปราสาทผึ้ง การทำบุญข้าวจี่ การประกวดข้าวจี่ การตักบาตรข้าวจี่

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดบึงกาฬ คุณวุฒินันท์ อุดมมงคลกิจ โทรศัพท์ 081-874520


Top