งานประเพณี แห่ผ้าขึ้นธาตุ ประจำปี 2562 วัดราษฎร์อุปถัมภ์ (วัดบางเหรียง)

11 กุมภาพันธ์ 2562 - 19 กุมภาพันธ์ 2562

สถานที่จัดงาน

วัดราษฎร์อุปถัมภ์ (วัดบางเหรียง) อ.ทับปุด จ.พังงา

รายละเอียด

ภายในงานพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดพังงา และจังหวัดใกล้เคียงต่างนิยมมาทำบุญบูชาพระบรมสารีริกธาตุ ซึ่งประดิษฐานอยู่ ณ พระมหาธาตุเจดีย์พุทธธรรมบันลือ บนยอดเขาล้านเจดีย์ที่เด่นสง่าที่สุดในฝั่งทะเลอันดามัน กิจกรรมไฮไลท์คือการห่มผ้าพระมหาธาตุฯ 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

อบจ.พังงา ร่วมกับ อบต.บางเหรียง และวัดราษฎร์อุปถัมภ์ โทร. 076 481 484, 076 456 062-3


Top