งานประจำปีนมัสการหลวงพ่อเพชร วัดท่าถนน

14 มีนาคม 2562 - 20 มีนาคม 2562

สถานที่จัดงาน

วัดท่าถนน จังหวัดอุตรดิตถ์

รายละเอียด

กิจกรรมในงาน ประกอบด้วย การทำบุญปิดทองหลวงพ่อเพ็ชร์ การออกร้านจำหน่ายสินค้าชุมชน กิจกรรมมัจฉาพาโชค และมหรสพสมโภชน์มากมาย อาทิ ลิเก หนังกลางแปลง

    หลวงพ่อเพ็ชร์ เป็นพระพุทธรูปสมัยเชียงแสนรุ่นแรก เรียกว่าพระพุทธรูปเชียงแสนสิงห์หนึ่ง หล่อด้วยทองสำริด ปางมารวิชัย ประทับนั่งขัดสมาธิเพชร หน้าตักกว้าง 32 นิ้ว สูง 41 นิ้ว มีพุทธลักษณะงามมาก ชาวอุตรดิตถ์ถือเป็นพระพุทธรูปสำคัญประจำเมือง มีงานนมัสการประจำปีในวันกลางเดือนสี่ของทุกปี

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

วัดท่าถนน โทรศัพท์ 055411061


Top