งานนมัสการพระแท่นศิลาอาสน์

8 มีนาคม 2562 - 20 มีนาคม 2562

สถานที่จัดงาน

วัดหน้าพระธาตุ จังหวัดอุตรดิตถ์

รายละเอียด

บูชาพระรัตนตรัยและบูชาองค์พระแท่นศิลาอาสน์การแสดงแสง สี เสียงขบวนแห่เครื่องราชสักการะการเวียนเทียนรอบวิหารในวันมาฆบูชากิจกรรมการประกวดทางพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมการออกร้านค้าและการละเล่น

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

เทศบาลตำบลทุ่งยั้ง โทรศัพท์ 055442284


Top