ประเพณีเจ็ดเป็งนมัสการพระธาตุฉิมพลี วัดม่วงเจริญราษฎ์

31 มีนาคม 2562 - 31 มีนาคม 2562

สถานที่จัดงาน

วัดม่วงเจริญราษฎร์ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

รายละเอียด

ประเพณี นมัสการพระธาตุฉิมพลี
วันขึ้น 14 ค่ำ เดือน 5 เวลาเริ่ม 18.00 น. ถึง วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 5 เวลาสิ้นสุด 23 น.
โดยมีการทำบุญตักบาตร มีพระธรรมเทศนา ถวายกัณฑ์พระธาตุ พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ จุดบั้งไฟดอกเป็นพุทธบูชา มีการสวดเบิก และมีมหรสพสมโภชน์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

อบต.บ่อสวก โทรศัพท์ 054681111


Top