งานประเพณีเดือนยี่เป็งเชียงใหม่ ประจำปี 2559

12 พฤศจิกายน 2559 - 15 พฤศจิกายน 2559

สถานที่จัดงาน

ณ เทศบาลนครเชียงใหม่ ประตูท่าแพ พิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นล้านนา จังหวัดเชียงใหม่

รายละเอียด

กิจกรรม 1. กิจกรรมต๋ามผางปะตี๊ดส่องฟ้าฮักษาเมือง 12-15 พ.ย. 59 ณ ลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ /ประตูท่าแพ / สำนักงานเทศบาล 2. ประกวดกระทงลอยน้ำประดับเมือง 12-15 พ.ย. 59 ณ บริเวณคูเมือง 3. พิธีเปิดงานประเพณีเดือนยี่เป็ง 13 พ.ย. 59 ณ ข่วงประตูท่าแพ 4. ประเพณีตั้งธรรมหลวงต๋ามผางปะตี๊ดบูชาพระธาตุเจดีย์ 13-14 พ.ย. 59 ณ วัดโลกโมฬี 5. สืบฮีต สานฮอย ฮอมปอย ไหว้สาพระสิริมังคลาจารย์ 13-14 พ.ย. 59 ณ พุทธสถานจังหวัดเชียงใหม่ 6. การประกวดจัดซุ้มประตูป่า 13-15 พ.ย. 59 ณ วัดและชุมชนในเขตเทศบาล 7. พิธีบวงสรวงศาลพระภูมิ, เจดีย์ขาว, ขอขมาแม่น้ำปิง 14 พ.ย. 59 ณ สำนักงานเทศบาล 8. การประกวดกระทงฝีมือใบตอง-ดอกไม้สด 14 พ.ย. 59 ณ สำนักงานเทศบาล 9. การปล่อยกระทงสืบสานล้านนา 14 พ.ย. 59 ณ ลำน้ำปิงหน้าสำนักงานเทศบาล 10. การประกวดขบวนแห่กระทงใหญ่ ชิงถ้วยรางวัลนายกรัฐมนตรี 15 พ.ย. 59 ณ ข่วงประตูท่าแพ / สำนักงานเทศบาล ***หมายเหตุ มีการจัดงานยี่เป็งตามปกติ แต่จะมีการปรับรูปแบบใหม่ด้วยการตัดภาคบันเทิงและกิจกรรมรื่นเริงต่างๆ ออก

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ททท. สำนักงานเชียงใหม่ โทร. 0 5324 8604-5


Top