ประเพณีสงกรานต์กรุงเก่า พระนครศรีอยุธยา

13 เมษายน 2562 - 15 เมษายน 2562

สถานที่จัดงาน

หน้าสำนักงานเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รายละเอียด

ตักบาตรหน้าวิหารพระมงคลบพิตร การปล่อยนก ปลาอยปลา ขบวนแห่นางสงกรานต์จากหน่วยงานต่างๆ สรงน้ำพระ รดน้ำขอพรผู้ใหญ่  พร้อมเล่นน้ำสงกรานต์กับช้างในบริเวณอุทยานประวัติศาสตร์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

กองการศึกษา สำนักงานเทศบาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โทรศัพท์ 0 3524 6076-7


Top