ประเพณีสงกรานต์พระประแดง

20 เมษายน 2562 - 22 เมษายน 2562

สถานที่จัดงาน

ที่ว่าการอำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ  

รายละเอียด

การประกวดนางสงกรานต์ และประกวดหนุ่มลอยชาย พิธีสรงน้ำพระพุทธรูป รดน้ำขอพรผู้ใหญ่ การกวนกาละแม ของดีเมืองพระประแดง ขนมคู่งานสงกรานต์พระประแดง เป็นขนมที่เชิดหน้าชูตาชาวมอญ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

เทศบาลเมืองพระประแดง โทรศัพท์ 0 2463 4841


Top