ประเพณีสงกรานต์ “ปลอดเหล้า - เบียร์” จังหวัดน่าน

13 เมษายน 2562 - 15 เมษายน 2562

สถานที่จัดงาน

วัดสวนตาล และ วัดมิ่งเมือง อำเภอเมือง จังหวัดน่าน

รายละเอียด

การทำบุญตักบาตร การประกวดขบวนแห่นางสงกรานต์ การประกวดนางสงกรานต์การประกวดซุ้มเล่นน้ำวันสงกรานต์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

เทศบาลเมืองน่านโทรศัพท์ 0 5471 0234 ต่อ 138,139 (กองการศึกษา)


Top