ประเพณีสงกรานต์ “ดอกลมแล้งบาน สงกรานต์เมืองแป้ นุ่งหม้อห้อมแต้งามต๋า”

13 เมษายน 2562 - 17 เมษายน 2562

สถานที่จัดงาน

สวนสุขภาพ 90 ปี และบริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดแพร่

รายละเอียด

เก็บกวาดทำความสะอาดบ้านเรือนชาวเมืองแพร่จะพากันทำขนมเพื่อไปทำบุญที่วัดขนทรายเข้าวัดและก่อเป็นเจดีย์ทรายภายในวัดใกล้บ้าน วันที่ 12 เมษายน มีการแข่งขันจุดสะโป้ก “หนึ่งเดียวในโลกสะโป้กเมืองแป้” ตอนกลางคืน มีการจุดสะโป้ก เชื่อว่าจะขับไล่สิ่งไม่ดีออกจากบ้านเรือน และรับสิ่งดีๆเข้ามาในวันปีใหม่ไทย วันที่ 15 เมษายน  ซึ่งเรียกว่า “วันพญาวัน” ตอนเช้าทำบุญตักบาตรอุทิศกุศลให้แก่บรรพบุรุษผู้ล่วงลับไปแล้วและพิธีถวายเจดีย์ทรายโดยการ  ปักตุง 12 ราศี,ตุงช่อ,ตุงไส้หมู,ตุงตะเข็บ หรือตุงไชย เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตวันที่ 17 เมษายน ของทุกปี ชาวแพร่จะเล่นน้ำสงกรานต์, มีขบวนแห่นางสงกรานต์ และการประกวดนางสงกรานต์, มีพิธีรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

เทศบาลเมืองแพร่ โทรศัพท์ 0 5451 1060


Top