ประเพณีสงกรานต์ และเทศกาลอาหารไทย-อินโดจีน จังหวัดอุบลราชธานี

13 เมษายน 2562 - 15 เมษายน 2562

สถานที่จัดงาน

ทุ่งศรีเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

รายละเอียด

 สรงน้ำพระ  ก่อเจดีย์ทราย ขบวนแห่สงกรานต์ เล่นน้ำสงกรานต์ และเทศกาลอาหารไทย - อินโดจีน 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

เทศบาลนครอุบลราชธานี โทรศัพท์ 04524 6060


Top