ประเพณีสงกรานต์และงานแห่ต้นดอกไม้ตำบลแสงภา

13 เมษายน 2562 - 16 เมษายน 2562

สถานที่จัดงาน

วัดศรีโพธิ์ชัย ตำบลแสงภา อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย

รายละเอียด

กิจกรรมกีฬาพื้นบ้าน  พิธีสรงน้ำ  ตั้งต้นก้อน  ประกวดนางสงกรานต์  พิธีแห่ต้นดอกไม้  ประกวดต้นดอกไม้ พิธีแห่ธุง  พิธียกธุง และพิธีอาราธนาพระไตรสรณคม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

องค์การบริหารส่วนตำบลแสงภา โทรศัพท์ 0 4207 9479


Top