งานสืบสานวัฒนธรรมไทยทรงดำ

28 เมษายน 2562 - 29 เมษายน 2562

สถานที่จัดงาน

วัดพรหมนิมิต ต.สระลงเรือ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี

รายละเอียด

พิธีทำบุญตักบาตร  ถวายผ้าป่า, ก่อพระเจดีย์ทราย, สรงน้ำพระ รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ, ชมนิทรรศการวิถีชีวิตของชาวไทยทรงดำ, การประกวดธิดาไทยทรงดำ, ชมการเล่นคอนฟ้อนแคน และร่วมรับประทานอาหารแบบพื้นบ้านของชาวไทยทรงดำได้ฟรีตลอดงาน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

เทศบาลตำบลสระลงเรือ โทร. 034 510607


Top