งานประเพณีขึ้นเขาสวาย เคาะระฆังพันใบ กราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์

28 มีนาคม 2560 - 28 มีนาคม 2560

สถานที่จัดงาน

วนอุทยานเขาสวาย ตำบลนาบัว อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์

รายละเอียด

การสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ 9 แห่ง บนเขาสวาย
ชมขบวนแห่ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
ชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

กองการศึกษาฯ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ โทรศัพท์ 0 4451 4524


Top