สงกรานต์เมษา ผ้าขาวม้าสนั่นโลก

13 เมษายน 2562 - 15 เมษายน 2562

สถานที่จัดงาน

ณ สยามแสควร์ กรุงเทพฯ

รายละเอียด

สงกรานต์เมษา ผ้าขาวม้าสนั่นโลก”
วันที่ 13-15 เมษายน 2562
สถานที่ ณ สยามแสควร์ กรุงเทพฯ
งาน “สงกรานต์เมษา ผ้าขาวม้าสนั่นโลก” เป็นการอนุรักษ์สืบสานประเพณีสงกรานต์ อันเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมอันดีงามของไทย ภายใต้แนวคิด “งานสงกรานต์ปลอดภัยที่สุดของสยามประเทศ” ซึ่งเป็นการจัดสงกรานต์สีขาวปราศจากการเล่นแป้งดินสอพอง ไร้แอลกอฮอล์ ไร้การทะเลาะชกต่อย ไร้สายเดี่ยวและนุ่งสั้น รวมถึงการสร้างความสามัคคีของคนในชาติ
กิจกรรมหลัก
1. สรงน้ำพระพุทธรูปจาก 4 ประเทศในอาเซียน
2. การแสดงทางวัฒนธรรม และศิลปินไทยที่มีชื่อเสียง
3. พบกับตลาดวัฒนธรรม และสินค้าราคาถูก
4. เครื่องเล่นทางสายน้ำ
สอบถามเพิ่มเติม
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 0 2255 9994-7

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 0 2255 9994-7


Top