เทศกาลเย็นทั่วหล้า มหาสงกรานต์ 2562 Amazing Songkran 2019 @ Tak “ศรัทธาสองแผ่นดิน”

12 เมษายน 2562 - 14 เมษายน 2562

สถานที่จัดงาน

วัดไทยวัฒนาราม และสนามกีฬาสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

รายละเอียด

งานเทศกาลเย็นทั่วหล้า มหาสงกรานต์ 2562 Amazing Songkran 2019 @ Tak “ศรัทธาสองแผ่นดิน”

วันที่ 12-14 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. - 18.00 น.
ณ วัดไทยวัฒนาราม และสนามกีฬาสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

นำเสนอความรุ่งเรืองของวัฒนธรรมท้องถิ่นของทั้งสองประเทศ (วัฒนธรรมไทยใหญ่ วัฒนธรรมไทย-แม่สอดฯ) ให้แก่นักท่องเที่ยวได้รับชม จำลองบรรยากาศงานประเพณีสงกรานต์ โดยผสมผสานวัฒนธรรมของประเทศไทยและพม่า เน้นการตกแต่งบรรยากาศแบบวัฒนธรรมไทยใหญ่สอดคล้องกับสถาปัตยกรรมที่วิจิตรของวัดไทยวัฒนาราม

กิจกรรมหลัก
1. โซนกิจกรรมประเพณีสงกรานต์สองแผ่นดิน
2. โซนกิจกรรมการแสดงทางวัฒนธรรมและการแสดงร่วมสมัยของทั้งสองประเทศ
3. กิจกรรมขบวนแห่งานประเพณีสงกรานต์
4. โซนร้านค้าของดีของเด่นและอาหารท้องถิ่น
5. โซนกิจกรรม “ลานโคมแห่งศรัทธา” และการสาธิต DIY
6. โซนจำลองบ้านชนเผ่าและนำเสนอวิถีชีวิตของชนเผ่าในพื้นที่ จำนวน 3 ชนเผ่า

กำหนดการพิธีเปิดงานเย็นทั่วหล้า มหาสงกรานต์ 2562
Amazing Songkran 2019@TAK “ศรัทธาสองแผ่นดิน”
ณ วัดไทยวัฒนาราม ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด จ.ตาก

12 เมษายน 2562
10.00 น.    เปิดร้านค้าจำหน่ายอาหารถิ่น และสินค้า OTOP
กิจกรรมก่อเจดีย์ทราย , กิจกรรมประดิษฐ์โคมแห่งศรัทธา  และกิจกรรมลานโคมแห่งศรัทธา
11.00 น.    การแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย (ชุด สงกรานต์สี่ภาค)
11.30 น.    การแข่งขันปีนเสาน้ำมัน
13.00 น.    การแสดงดนตรีจากประเทศเมียนมาร์  (Back up)
16.00 น.    การแสดงศิลปวัฒนธรรมเมียนมาร์
16.30 น.     ตั้งขบวนสงกรานต์บริเวณถนนปากทางเข้าวัด
17.00 น.    เริ่มเคลื่อนขบวนสู่วัดไทยวัฒนาราม
17.30 น.    การแสดงศิลปวัฒนธรรมเมียนมาร์
18.00 น.    พิธีเปิดงานเย็นทั่วหล้า มหาสงกรานต์ 2562 Amazing  Songkran @ Tak “ศรัทธาสองแผ่นดิน”
ชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมสองแผ่นดิน ไทย-พม่า  ชุด พญาหงส์ทองล่องธารา

กิจกรรมบริเวณบ้านชนเผ่า
10.00 น.    เปิดร้านจำหน่ายอาหารถิ่น และสินค้า OTOP
กิจกรรมในบ้านชนเผ่า
การแสดงดนตรีวงปีพาทย์
13.00 น.    การแสดงวัฒนธรรม 3 ชนเผ่า
- การแสดงชนเผ่าไทยใหญ่
- การแสดงชนเผ่ากะเหรี่ยง
- การแสดงชนเผ่าปะโอ
15.00 น.    การแสดงดนตรีวงปีพาทย์   
18.30 น.    การแสดง 3 ชนเผ่า (ประธานร่วมชมการแสดง)

13 เมษายน 2562
07.00 น.    ตั้งขบวนสงกรานต์ร่วมกับเทศบาล
09.00 น.    เคลื่อนขบวนสงกรานต์สู่เทศบาลนครแม่สอด
10.00 น.    เปิดร้านค้าจำหน่ายอาหารถิ่น และสินค้า OTOP
กิจกรรมก่อเจดีย์ทราย , กิจกรรมประดิษฐ์โคมแห่งศรัทธา  และกิจกรรมลานโคมแห่งศรัทธา
11.00 น.     การแสดงศิลปวัฒนธรรมเมียนมาร์ (2 ชุด)
11.30 น.    การแข่งขันปีนเสาน้ำมัน
13.00  น.    การแสดงดนตรีจากประเทศเมียนมาร์ (Back up)
16.00 น.    การแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย (ชุด ระบำนางสงกรานต์)
16.30 น.    การแสดงดนตรีจากประเทศเมียนมาร์  (Back up)
17.30 น.    การแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย (ชุด มหาสงกรานต์ไทย เมียนมาร์)
18.00 น.    การแสดงดนตรีจากประเทศเมียนมาร์  (Back up)

กิจกรรมบริเวณบ้านชนเผ่า      
10.00 น.    เปิดร้านจำหน่ายอาหารถิ่น และสินค้า OTOP
    กิจกรรมในบ้านชนเผ่า
    การแสดงดนตรีวงปีพาทย์
11.00 น.    การแสดงวัฒนธรรม  3 ชนเผ่า รอบที่ 1
- การแสดงชนเผ่าไทยใหญ่
- การแสดงชนเผ่ากะเหรี่ยง
- การแสดงชนเผ่าปะโอ
13.00 น.    การแสดงดนตรีวงปีพาทย์
15.00 น.    การแสดงวัฒนธรรม  3 ชนเผ่า รอบที่ 2
- การแสดงชนเผ่าไทยใหญ่
- การแสดงชนเผ่ากะเหรี่ยง
- การแสดงชนเผ่าปะโอ
14 เมษายน 2562
10.00 น.    เปิดร้านค้าจำหน่ายอาหารถิ่น และสินค้า OTOP
กิจกรรมก่อเจดีย์ทราย , กิจกรรมประดิษฐ์โคมแห่งศรัทธา  และกิจกรรมลานโคมแห่งศรัทธา
11.00 น.     การแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย (ชุด ระบำไก่ชน)
11.30 น.    การแข่งขันปีนเสาน้ำมัน
13.00  น.    การแสดงดนตรีจากประเทศเมียนมาร์ (Back up)
16.00 น.    การแสดงศิลปวัฒนธรรมเมียนมาร์
16.30 น.    การแสดงดนตรีจากประเทศเมียนมาร์  (Back up)
17.30 น.    การแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย (ชุด ระบำหุ่นสายคน)
18.00 น.    การแสดงดนตรีจากประเทศเมียนมาร์  (Back up)
กิจกรรมบริเวณบ้านชนเผ่า      
10.00 น.    เปิดร้านจำหน่ายอาหารถิ่น และสินค้า OTOP
- กิจกรรมในบ้านชนเผ่า
- การแสดงดนตรีวงปีพาทย์
11.00 น.    การแสดงวัฒนธรรม  3 ชนเผ่า รอบที่ 1
- การแสดงชนเผ่าไทยใหญ่
- การแสดงชนเผ่ากะเหรี่ยง
- การแสดงชนเผ่าปะโอ
13.00 น.    การแสดงดนตรีวงปีพาทย์
15.00 น.    การแสดงวัฒนธรรม  3 ชนเผ่า รอบที่ 2
- การแสดงชนเผ่าไทยใหญ่
- การแสดงชนเผ่ากะเหรี่ยง
- การแสดงชนเผ่าปะโอ


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ททท. สำนักงานตาก โทร. 0 5551 4341 - 3


Top