ประเพณีสงกรานต์วิสุทธิกษัตริย์ ปีที่ 77 พุทธศักราช 2562

13 เมษายน 2562 - 15 เมษายน 2562

สถานที่จัดงาน

ณ บริเวณถนนวิสุทธิกษัตริย์ ใต้สะพานพระราม 8 ฝั่งพระนคร กรุงเทพฯ

รายละเอียด

ประเพณีสงกรานต์วิสุทธิกษัตริย์” ปีที่ 77 พุทธศักราช 2562
วันที่ 13 - 15 เมษายน 2562
ณ บริเวณถนนวิสุทธิกษัตริย์ ใต้สะพานพระราม 8 ฝั่งพระนคร กรุงเทพฯ
    ประเพณีสงกรานต์วิสุทธิกษัติย์ท้องถิ่นที่จัดมาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานาน การจัดงานสงกรานต์ซึ่งนับวันปีใหม่ของไทย เป็นกิจกรรมงานบุญโดยใช้วิถีธรรมชาติกับน้ำ อีกทั้งการรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ การล้างเท้าแม่ถือเป็นการแสดงมุทิตาจิตต่อผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นการส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมไทยอันดีงาม เป็นการสร้างความรักความศรัทธาความสามัคคีปรองดองภายในครอบครัว เป็นแบบอย่างที่ดีควรได้รับการอนุรักษ์และส่งเสริมความเป็นไทย เป็นมรดกอันล้ำค่าที่ดีงามของท้องถิ่นในด้านประเพณีสืบต่อไป
กิจกรรมหลัก
1. ทำบุญตักบาตร สรงน้ำพระ
2. รดน้ำขอพรล้างเท้าแม่
3. ประกวดเทพีสงกรานต์
4. ประกวดหนูน้อยสงกรานต์
5. พิธีแห่ชักพระ
6. ชมพิพิธภัณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทย (วังบางขุนพรหม) ซึ่งเปิดให้เข้าชมเป็นกรณีพิเศษ

สอบถามเพิ่มเติม
ประชาคมชาววิสุทธิกษัตริย์ 0 2282 9210

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ประชาคมชาววิสุทธิกษัตริย์ 0 2282 9210


Top