ประเพณีรดน้ำต้นโพธิ์ และตลาดนิพพาน

18 พฤษภาคม 2562 - 18 พฤษภาคม 2562

สถานที่จัดงาน

เจดีย์พุทธคยา อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี

รายละเอียด

ประเพณีรดน้ำต้นโพธิ์ และตลาดนิพพาน  
วันที่ 18 พฤษภาคม  2562
สถานที่ เจดีย์พุทธคยา อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี

ชม และร่วมรดน้ำต้นศรีมหาโพธิ์ ประเพณีที่มีเพียงหนึ่งเดียวในไทยของชาวไทยเชื้อสายมอญ อ.สังขละบุรี ร่วมกิจกรรมเวียนเทียน และร่วมกิจกรรม “ออกร้านตลาดนิพพาน” ตลาดเพียงแห่งเดียวที่เงินซื้อไม่ได้  แต่ต้องใช้ “บุญ” ในการซื้อสินค้าเท่านั้น 

ติดต่อสอบถาม
คุณอรัญญา เจริญหงษ์ษา  โทร. 089 092 5140, 089 514 2398  

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

คุณอรัญญา เจริญหงษ์ษา โทร. 089 092 5140, 089 514 2398


Top