ประเพณีแห่เจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร ประจำปี 2562

9 มิถุนายน 2562 - 13 มิถุนายน 2562

สถานที่จัดงาน

ริมเขื่อนศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร

รายละเอียด

ร่วมสักการะและชมขบวนแห่เจ้าพ่อหลักเมืองฯ ทั้งทางบกและทางน้ำอย่างยิ่งใหญ่ มหรสพชมฟรี

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร โทรศัพท์ 0 3442 5150


Top