Thailand Cultural Music Festival 2019

31 พฤษภาคม 2562 - 1 มิถุนายน 2562

สถานที่จัดงาน

บริเวณชายหาดพัทยากลาง เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี

รายละเอียด

Thailand Cultural Music Festival 2019
ณ บริเวณชายหาดพัทยากลาง เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี
31 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2562 เวลา 15.00 น. - 24.00 น.
การแสดงดนตรีที่ผสมผสานวัฒนธรรมไทยและร่วมสมัย เพื่อสร้างจุดขายให้เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี เป็นเมืองที่มีภาพลักษณ์ในด้านศิลปวัฒนธรรมทางด้านดนตรี

Main Stage
กิจกรรมการแสดงจากศิลปินนักร้อง นักดนตรี ดารา ที่มีชื่อเสียงในระดับ TOP 5 ตั้งแต่เวลา 20.00 - 24.00 น.

เวที Cultural Stage
กิจกรรมการแสดงจากศิลปินนักร้อง นักดนตรี สร้างสรรค์ดนตรีวัฒนธรรมพื้นถิ่นและการแสดงทางวัฒนธรรมร่วมสมัยที่มีเอกลักษณ์ของแต่ละพื้นที่ ตั้งแต่เวลา 16.00 - 20.00 น.

Street Music
กิจกรรมการแสดงจากศิลปินที่ได้รับความนิยมและน่าสนใจ เพื่อสร้างบรรยากาศและดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเข้าสู่พื้นที่การแสดงหลัก ใตั้งแต่เวลา 16.00- 22.00 น.

Food Zone
กิจกรรมการออกร้านอาหารหลากหลายประเภท จำนวนกว่า 40 ร้าน โดยแบ่งเป็นบูทร้านอาหารที่ได้รับความนิยม และบูธร้านอาหารจากเชฟของโรงแรมชื่อดัง ซึ่งร้านค้าทุกร้านใช้ภาชนะใส่อาหารที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

Zone Man Made
- กิจกรรมออกบูธนำเสนอแหล่งท่องเที่ยวใหม่ในจังหวัดชลบุรีและมีการทำกิจกรรมสร้างบรรยากาศให้นักท่องเที่ยวที่มาร่วมงานได้มีส่วนร่วม
- กิจกรรมออกบูธผลิตภัณฑ์ Art and Craft ที่เป็น Premium Product และผลิตภัณฑ์สินค้าไทยในรูปแบบที่ทันสมัย

วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2562
15.00 น.        ประตูเปิด เริ่มกิจกรรมหน้างาน จำหน่ายอาหารบริเวณ FOOD ZONE และโซน Art & Craftวันเสาร์ที่ 1 มิถุนายน 2562
15.00 น.        ประตูเปิด เริ่มกิจกรรมหน้างาน จำหน่ายอาหารบริเวณ FOOD ZONE และโซน Art & Craft

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

งานสร้างสรรค์กิจกรรมในประเทศ กองสร้างสรรค์กิจกรรม ฝ่ายกิจกรรม โทร. 0 2250 5500 ต่อ 3470-3473


Top