ประเพณีบุญบั้งไฟ-ตะไลหมื่น อำเภอศรีบุญเรือง

8 มิถุนายน 2562 - 9 มิถุนายน 2562

สถานที่จัดงาน

หน้าที่ว่าการอำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู

รายละเอียด

ชมขบวนแห่และฟ้อนรำที่สวยงามตระการตา การจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์จากชุมชน สินค้าโอทอป และตื่นเต้นกับการจุดบั้งไฟล้านและตะไลหมื่น

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

เทศบาลตำบลโนนสูงเปลือย โทรศัพท์ 042353954


Top