ประเพณีตีกลองบูชาไหว้สาครูบาเจ้าศรีวิชัย

9 มิถุนายน 2562 - 11 มิถุนายน 2562

สถานที่จัดงาน

วัดดอยติ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

รายละเอียด

เพื่อเป็นการระลึกถึงคุณงามความดีของครูบาเจ้าศรีวิชัย “ต๋นบุญ” หรือ “นักบุญแห่งล้านนา” ที่ได้ทำคุณประโยชน์บูรณปฏิสังขรณ์ซ่อมแซมวัดวาอารามโบราณสถานทั่วแผ่นดินล้านนา เป็นที่เคารพนับถือและเป็นยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนให้มีศีลธรรม ความรัก ความเมตตา และใช้ชีวิตร่วมกันได้อย่างสงบสุข กิจกรรมประกอบด้วย นิทรรศการครูบาเจ้าศรีวิชัย ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ขบวนแห่น้ำทิพย์ดอยขะม้อ ขบวนแห่ครัวทาน เครื่องสักการะไหว้สาครูบาศรีวิชัย ขบวนชาติพันธุ์ในจังหวัดลำพูน ขบวนครัวทานชนเผ่าปากะเกอญอ ขบวนครัวทานจากชุมชนต่างๆ ในตำบลป่าสัก ขบวนสภาวัฒนธรรม และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอำเภอเมืองลำพูน ขบวนคณะศรัทธาสาธุชนทั่วทุกสารทิศ (ขบวนธรรมยาตรา) เคลื่อนขบวนจากสามแยกดอยติ ไปยังบริเวณด้านหน้ารูปปั้นองค์ครูบาเจ้าศรีวิชัย วัดดอยติ พิธีสรงน้ำรูปปั้นองค์ครูบาเจ้าศรีวิชัย นอกจากนี้ ยังมีการแข่งขันตีกลองหลวงล้านนา การแข่งขันตีกลองบูชา การแข่งขันตีกลองสะบัดชัย การแสดงสื่อผสมประกอบแสง สี เสียง ชุด “กลองล้านนาปูจาครูบาเจ้า”พิธีตีกลองถวายบูชาครูบาเจ้าศรีวิชัย อย่างต่อเนื่อง ประมาณ 1 นาที เพื่อถวายบูชาและประกาศคุณงามความดี บูชาบารมีครูบาศรีวิชัย
มีกิจกรรมต่างๆมากมาย เช่น การโชว์ตีกลองหลวง การแสดงต่างๆจากเยาวชน การออกร้านขายผลิตภัณฑ์ของชุมชนต่างๆเป็นต้น

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน โทรศัพท์ 053 549 260 ต่อ 114 วัดดอนติ โทรศัพท์ 053 553 293


Top