งานรำลึกวันสุนทรภู่

26 มิถุนายน 2562 - 1 กรกฎาคม 2562

สถานที่จัดงาน

อนุสาวรีย์สุนทรภู่ ตำบลกร่ำ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง

รายละเอียด

มีพิธีสักการะอนุสาวรีย์สุนทรภู่ มีการจัดนิทรรศการผลงานของสุนทรภู่ การแสดงละครในวรรณกรรมของสุนทรภู่ การแข่งขันอ่านทำนองเสนาะ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

สำนักงานเทศบาลสุนทรภู่ โทรศัพท์ 0 3863 8964


Top