วิ่งมินิ ฮาล์ฟ มาราธอน “Nostalgia Run Kanchanaburi”

22 มิถุนายน 2562 - 23 มิถุนายน 2562

สถานที่จัดงาน

ถนนหน้าศาลหลักเมือง อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

รายละเอียด

กิจกรรมวิ่งมินิ ฮาล์ฟ มาราธอน ระยะทาง 10.80 กม. ที่จะวิ่งผ่านไปตามแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ ตลอดเส้นทาง เพื่อจะบอกเล่าเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของจังหวัดกาญจนบุรี อาทิ ศาลหลักเมือง, สุสานสัมพันธมิตร, หอศิลป์และพิพิธภัณฑ์สงครามโลกครั้งที่ 2, ถนนปากแพรก และวัดไชยชุมพลชนะสงคราม เพื่อสร้างกระแสการเดินทางท่องเที่ยว กระตุ้นการใช้จ่าย และเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีของนักท่องเที่ยวกลุ่มครอบครัว

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

บริษัท โคลอสซี อินเตอร์ อาร์ท จำกัด โทร. 02 678 3712, 098 101 3887


Top