มหกรรมแข่งขันจักรยานทางไกลประเทศไทยลุ่มแม่น้ำโขง ปี 2562

27 มิถุนายน 2562 - 30 มิถุนายน 2562

สถานที่จัดงาน

จังหวัดนครพนม จังหวัดสกลนคร และจังหวัดมุกดาหาร

รายละเอียด

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จับมือจังหวัดนครพนม-มุกดาหาร-สกลนคร จัดมหกรรมแข่งขันจักรยานทางไกลแห่งลุ่มแม่น้ำโขง รายการ “THE GREAT MEKONG BIKE RIDE 2019”  ในระหว่างวันที่ วันที่ 27 - 30 มิถุนายน 2562 ณ จังหวัดนครพนม จังหวัดสกลนคร และจังหวัดมุกดาหาร

การแข่งขันในครั้งนี้ ผู้แข่งขันทุกท่านจะได้ประทับใจกับความสวยงาม ความท้าทาย ความสนุกของเส้นทางทั้ง 3 จังหวัด  ซึ่งทีมงานได้จัดให้ทุกท่านได้ปั่นผ่านเส้นทางสำคัญที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังมากมาย อาทิ ลานพญาศรีสัตตนาคราช, วัดพระธาตุพนม ของจังหวัดนครพนม, สะพานมิตรภาพไทย-ลาว, หอแก้วมุกดาหาร, องค์พระใหญ่วัดรอยพระพุทธบาทภูมโนรมย์ จังหวัดมุกดาหาร, อุทยานแห่งชาติภูผายล เทือกเขาภูพาน และประตูเมืองจังหวัดสกลนคร เป็นต้น

รูปแบบการแข่งขัน: จักรยานทางเรียบ ROAD BIKE แบบ STAGE RACE (3 สเตจ 3 วัน)

สเตจที่ 1: King of Speed (100KM)
ปั่นบนถนนทางหลวงสายหลัก สามารถทำสปีดความเร็วได้สูงสุด จากนครพนมมุ่งสู่สกลนคร


สเตจที่ 2: King of Endurance (150KM)
ปั่นบนถนนทางหลวงสายหลัก มีเนินเขาสลับเป็นช่วงๆ หลังที่จะปั่นขึ้นเขาในช่วง 5 กม.แรก จาก สกลนครมุ่งสู่มุกดาหาร


สเตจที่ 3: King of Khong (125KM)
ปั่นบนถนนทางหลวงสายหลัก เลียบฝั่งแม่น้ำโขงจากมุกดาหารถึงนครพนม


ประเภทและรุ่นของการแข่งขัน มี 3 ประเภท ดังนี้:
1. ประเภททั่วไป (Open Category)
1.1 ทั่วไปชาย (Male Open) ไม่จำกัดอายุ
1.2 ทั่วไปหญิง (Female Open) ไม่จำกัดอายุ

2. ประเภทกลุ่มอายุ (Age-Group Category)
2.1 ชาย: กลุ่มอายุ 18-29, 30-39, 40-49, 50 ปีขึ้นไป (Male Age-Groups)
2.2 หญิง: กลุ่มอายุ 18-39 ปี และ 40 ปีขึ้นไป (Female Age-Groups)
2.3 รุ่นเยาวชน: ชาย อายุต่ำกว่า 18 ปี

3. ประเภทมือใหม่ (Novice Category)
3.1 มือใหม่ชาย (Male Novice) ไม่จำกัดอายุ
3.2 มือใหม่หญิง (Female Novice) ไม่จำกัดอายุ

4. ประเภททีม (Team Category)
4.1 ทีม 4 คน (Team)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ฝ่ายจัดการแข่งขัน โทรศัพท์ 02-957-5881 โทรสาร 02-957-5880


Top