ประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดสุพรรณบุรี

16 กรกฎาคม 2562 - 17 กรกฎาคม 2562

สถานที่จัดงาน

วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี

รายละเอียด

ชมขบวนแห่เทียนพรรษาอันยิ่งใหญ่ตระการตาของแต่ละอำเภอในจังหวัดสุพรรณบุรี ณ บริเวณเขตเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี การจัดงานสมโภชเทียนพรรษา ณ วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร ฯลฯ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ที่ทำการปกครองจังหวัดสุพรรณบุรี โทรศัพท์ 035535380


Top