ประเพณีแห่เทียนพรรษาตำบลหนองบัว

16 กรกฎาคม 2562 - 17 กรกฎาคม 2562

สถานที่จัดงาน

วัดศรีอุปลาราม อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

รายละเอียด

ชมขบวนแห่เทียนพรรษา การออกร้านจำหน่ายสินค้าโอทอป

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ททท.สำนักงานกาญจนบุรี โทรศัพท์ 0 3451 1200, 0 3451 2500


Top