ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2562

16 กรกฎาคม 2562 - 17 กรกฎาคม 2562

สถานที่จัดงาน

สนามหน้าศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์

รายละเอียด

สำหรับงานประเพณีแห่เทียนพรรษาของจังหวัดกาฬสินธุ์ในปีนี้ประกอบด้วยขบวนรถแห่เทียนพรรษาจาก 9 คุ้มวัดและขบวนแห่เทียนพรรษาจากสถาบันการศึกษาและองค์กรเอกชนต่างๆ
สำหรับประเพณีการเข้าพรรษาเป็นประเพณีที่มีสืบทอดกันมายาวนานเป็นพุทธบัญญัติซึ่งพระภิกษุทุกรูปจะต้องไม่เที่ยวจาริกไปยังสถานที่ต่างๆ เว้นแต่มีกิจจำเป็นจริง ๆช่วงจำพรรษาจะอยู่ในช่วงฤดูฝนคือแรม ๑ ค่ำ เดือน ๘ ถึง ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๑ ของทุกปี

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ททท.สำนักงานขอนแก่น โทรศัพท์ 0 4322 7714-5


Top