งานทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ

20 มิถุนายน 2562 - 30 มิถุนายน 2562

สถานที่จัดงาน

หน้าศาลากลาง จังหวัดศรีสะเกษ

รายละเอียด

ทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษสามารถนำมาแปรรูปเป็นอาหารที่หลากหลาย (More Gastronomy) อาทิ ทับทิมกรอบทุเรียนภูเขาไฟ เฟรนฟรายน์ทุเรียนภูเขาไฟ เป็นต้น อีกทั้งทุเรียนภูเขาไฟยังถือเป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น (Amazing Thai Taste) อีกทั้งนำเสนอแหล่งท่องเที่ยวเชื่อมโยง

            พร้อมกันนี้ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานสุรินทร์ได้นำคณะสื่อมวลชนในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ร่วมทำข่าวและประชาสัมพันธ์งานทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ & มหกรรมยางพาราและนวัตกรรม 2019 ณ สวนนายเวียง (นายเวียง สุภาพ) บ้านซำขี้เหล็ก อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว Amazing ไทยเท่ ในการงานเทศกาลทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ  จากดินแดนภูเขาไฟเก่ามาเมื่อพันปีทำให้เหมาะแก่การปลูกผลไม้นานาชนิด เพราะดินภูเขาไฟจะมีแร่ธาตุสำคัญต่อการเจริญเติบโตของพืชผล อาทิ ทุเรียนภูเขาไฟ ลองกอง เงาะ มังคุด ลำไย มะยมชิด สะตอ เป็นต้น

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

TAT Contact Center 1672


Top