งานย้อนรอยวันเสด็จประพาสต้นพระพุทธเจ้าหลวง

22 สิงหาคม 2562 - 28 สิงหาคม 2562

สถานที่จัดงาน

ลานวัฒนธรรมหน้าวัดเขาดินใต้ อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์

รายละเอียด

มีการจัดนิทรรศการตามรอยการเสด็จประพาสต้นมีกิจกรรมนำเที่ยวสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ การแสดงและประกวดวัตถุมงคลหลวงพ่อเฮงรวมถึงการประกวดธิดานางทาส ฯลฯ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน โทรศัพท์ 08 6971 7999


Top