ประเพณีใส่บาตรเทียน

16 กรกฎาคม 2562 - 17 กรกฎาคม 2562

สถานที่จัดงาน

วัดบุญยืน พระอารามหลวง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน

รายละเอียด

ช่วงเช้ามีพิธีการทางศาสนา ถวายภัตราอาหารเพล ช่วงบ่ายพระสงฆ์พร้อมกัน ณ ประรำพิธีและพิธีใส่บาตรเทียน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

เทศบาลตำบลเวียงสา โทรศัพท์ 0 5478 1681


Top