ประเพณีแห่เทียนพรรษา จังหวัดเชียงราย

16 กรกฎาคม 2562 - 17 กรกฎาคม 2562

สถานที่จัดงาน

วัดพระสิงห์ จังหวัดเชียงราย

รายละเอียด

การประกวดขบวนแห่เทียนพรรษา การแสดงดนตรีล้านนา ชมการจัดตกแต่งขบวนแห่เทียนพรรษาเพื่อนำไปถวายยังวัดในชุมชน 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ททท.สำนักงานเชียงราย โทรศัพท์ 0 5371 7433


Top