ลานนาพฤกษาชาติ 12 สิงหาคม

1 สิงหาคม 2562 - 31 สิงหาคม 2562

สถานที่จัดงาน

สวนสาธารณะบ้านเด่น

รายละเอียด

จัดแสดงสวนกล้วยไม้และประกวดกล้วยไม้ ออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP และร้านค้าจำหน่ายอาหาร

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

สำนักงานการท่องเที่ยวเทศบาลนครเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053259365


Top