งานเทศกาลองุ่นหวานและของดีดำเนินสะดวก

1 มีนาคม 2560 - 1 มีนาคม 2560

สถานที่จัดงาน

ลานและท่าน้ำวัดราษฎร์เจริญธรรม (วัดสุน) ตำบลดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี

รายละเอียด

การประกวดองุ่นหวานและพืชผลทางการเกษตร การประกวดหนูน้อยองุ่นหวาน การแข่งขัน      กีฬาทางน้ำ การประกวดลีลาทำอาหารคาว อาหารหวาน การประกวดการปรุงและแข่งกินก๋วยเตี๋ยวเรือ การจำหน่ายผลิตภัณฑ์  OTOP

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ที่ว่าการอำเภอดำเนินสะดวก โทรศัพท์ 0 3224 1204


Top