งานเทศกาลอาหารจานเด็ด 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

3 มีนาคม 2560 - 5 มีนาคม 2560

สถานที่จัดงาน

สนามพิธีโรงช้างเผือก จังหวัดยะลา

รายละเอียด

การจำหน่ายอาหารจานเด็ดจาก 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ การแสดงบนเวทีของหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

สำนักการศึกษา (งานส่งเสริมประเพณี) เทศบาลนครยะลา โทรศัพท์ 0 7321 3966


Top