ท่าม่วง บ้านฉันดีและงาม ครั้งที่ ๕

3 กุมภาพันธ์ 2560 - 5 กุมภาพันธ์ 2560

สถานที่จัดงาน

ย่านตลาดเก่าท่าม่วง จ.กาญจนบุรี

รายละเอียด

ททท. สำนักงานกาญจนบุรี  ร่วมกับ อำเภอท่าม่วง คนรัก(ษ์)ตลาดเก่าท่าม่วง และ ชุมชนท่าม่วง
ขอเรียนเชิญเที่ยวงาน   ท่าม่วง บ้านฉันดีและงาม ครั้งที่ ๕ ในวันที่ ๓ - ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๑๗.๐๐ - ๒๒.๐๐ น. ณ ย่านตลาดเก่าท่าม่วง 
ปีนี้มาใน ตอน แสงและเงา

 
พบการแสง สี เสียง การตกแต่ง
หมู่บ้านไทย หมู่บ้านจีน หมู่บ้านอิสลาม หมู่บ้านคริสต์ สะท้อน ๔ วัฒนธรรม 
เดินชิลชมริมน้ำแม่กลอง และสถาปัตยกรรม อายุ ๑๐๐ กว่าปี ณ ย่านตลาดเก่า
ชิมอาหารของร้านค้าท้องถิ่นที่พร้อมใจมาร่วมกันออกบูธในงานนี้
และพบกับกิจกรรมการแสดงมากมายของชาวท่าม่วง
ย้อนสู่วิถี ๔ วัฒนธรรม 
 งดงามล้ำริมแม่กลอง
ชวนลิ้มลองอาหารพื้นถิ่น 
 อร่อยถูกลิ้น ไร้แอลกอฮอล์Top