เปิดโลกทะเลชุมพร ประจำปี 2560

17 มีนาคม 2560 - 21 มีนาคม 2560

สถานที่จัดงาน

ชายทะเลปากน้ำชุมพร ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

รายละเอียด

จังหวัดชุมพร กำหนดจัดงานเปิดโลกทะเลชุมพร ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 17-21 มีนาคม 2560  ณ ชายทะเลปากน้ำชุมพร  ตำบลปากน้ำ  อำเภอเมือง  จังหวัดชุมพร  เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยว


งานเปิดโลกทะเลชุมพร  ถือเป็นงานประจำปีของจังหวัดชุมพร  เพื่อประชาสัมพันธ์  และส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดชุมพร  กำหนดจัดขึ้นในวันศุกร์สัปดาห์ที่ 3 ของเดือนมีนาคมของทุกปี  ระยะเวลา 3 - 5 วัน  เริ่มจัดครั้งแรก ตั้งแต่ปี 2533 จนถึงปัจจุบันนับเป็นครั้งที่ 27  หากย้อนไปเมื่อ     ปี 2533  จังหวัดชุมพรได้ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  จัดขึ้นเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและเยียวยาความบอบช้ำจากมหาวาตภัยใต้ฝุ่นเกย์  เมื่อปี 2532  จังหวัดชุมพรได้ชื่อว่าเป็นประตูสู่ภาคใต้มีศักยภาพโดดเด่นด้านการท่องเที่ยว  อยู่ติดทะเลอ่าวไทย  มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงามมากมาย  โดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวประเภท  หมู่เกาะ  หาดทราย  ชายทะเลที่ยาวถึง 222 กิโลเมตร  “หาดทรายสวยสี่ร้อยลี่” เป็นพื้นที่ที่เหมาะแก่การดำน้ำชมปะการังที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทย  ที่คงความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรใต้ทะเล  นอกจากนี้จังหวัดชุมพรยังมีความเป็นมาทางประวัติศาสตร์  ที่น่าสนใจ  ตลอดวิถีชีวิตความเป็นอยู่  ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ จึงอยากให้นักท่องเที่ยวได้มาสัมผัสด้วยตนเองสำหรับกิจกรรมที่เตรียมไว้เพื่อรองรับนักท่องเที่ยว  เที่ยวในงานเปิดโลกทะเลชุมพรครั้งนี้   ที่น่าสนใจ  อาทิ  นิทรรศการโลกทะเล  นิทรรศการแหล่งเรียนรู้เรือหลวงไทยใต้ทะเล  นิทรรศการภาพถ่าย  การปล่อยพันธุ์สัตว์ทะเลหายาก  (เต่ากระ)  กิจกรรมดำน้ำเก็บขยะ ชมปะการัง  สาธิตและโชว์เรือใบโบราณ  การแข่งขันกีฬาทางบกและทางน้ำ  อาทิ  การแข่งขันฟุตบอลชายหาด   การแข่งขันวิ่งมาราธอน           ปั่นจักรยานพิชิตเขามัทรี  คาราวานสินค้า OTOP   อีกครั้งกับประติมากรรมทรายชายหาด  มหกรรมอาหารทะเล....สด สด  น้ำจิ้มรสแซบ  นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว  อาทิ  แพ็คเกจทัวร์ เปิดโลกทะเลชุมพรราคาประหยัด  วันเดย์ทริป  ทริปดำน้ำ  ชมปะการัง  พร้อมสัมผัสความมหัศจรรย์ของหัตต์พระเจ้าหรือหินผาฝ่ามือพระพุทธเจ้า  ซึ่งเป็นเกาะหินปูนที่มีลักษณะคล้ายรูปฝ่ามือหนึ่งเดียวในโลก


Top