ฤดูกาลท่องเที่ยว ทะเลบัวแดงบานหนองหาน จังหวัดอุดรธานี

11 มกราคม 2560 - 13 มกราคม 2560

สถานที่จัดงาน

วัดบ้านเดียม ตำบลเชียงแหว อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี

รายละเอียด

นักท่องเที่ยวจะเห็นบัวแดงบานเต็มท้องทุ่งน้ำสุด ลูกหูลูกตา สวยงามอย่างหาที่เปรียบไม่ได้จึงเป็นที่มาของคำว่า “ ทะเลบัวแดง ” 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ททท.สำนักงานอุดรธานี โทรศัพท์ 0 4232 5406 - 7 ที่ทำการปกครองอำเภอ กุมภวาปี โทรศัพท์ 0 4233 4446


Top