งานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระมหาชนก และงานกาชาดจังหวัดอุทัยธานี

1 เมษายน 2560 - 9 เมษายน 2560

สถานที่จัดงาน

สนามกีฬากลางจังหวัดอุทัยธานี

รายละเอียด

จัดพิธีถวายสักการะเป็นประจำในวันที่ 6 เมษายนของทุกปี ในงานจัดให้มีการแสดงแสง สี เสียง เทิดเพระเกียรติสมเด็จพระมหาชนก และการจำหน่ายสินค้า OTOP

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

เทศบาลเมืองอุทัยฯ 056-511061 ททท.สำนักงานอุทัยธานี โทรศัพท์ 0 5651 4651 - 2


Top