งานประเพณีปอยส่างลอง

1 เมษายน 2560 - 3 เมษายน 2560

สถานที่จัดงาน

วัดปางล้อ ตำบลจองคำ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

รายละเอียด

ประเพณีปอยส่างลอง หรือ ประเพณีบวชลูกแก้ว ถือเป็นประเพณีโบราณของชาวไทใหญ่ใน ด้วยความศรัทธาของชาวไทใหญ่ที่เชื่อว่า การบวชส่างลองเป็นก้าวแรกของการทดแทนพระคุณค่าน้ำนมมารดาข้างหนึ่ง ถ้าจะทดแทนค่าน้ำนม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ททท.สำนักงานแม่ฮ่องสอน โทรศัพท์ 0 5361 2982 - 3


Top