งานสุดยอดสงกรานต์อีสาน เทศกาลดอกคูน เสียงแคน และถนนข้าวเหนียว

5 เมษายน 2560 - 15 เมษายน 2560

สถานที่จัดงาน

บึงแก่นนคร และถนนศรีจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

รายละเอียด

การประกวดเกวียนบุปผชาติ
พิธีรดน้ำผู้สูงอายุ
กิจกรรมสงกรานต์ถนนข้าวเหนียว (บริเวณถนนศรีจันทร์)
การสาธิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

เทศบาลนครขอนแก่น โทรศัพท์ 0 4322 1202


Top