ประเพณีบวชช้างหาดเสี้ยว จังหวัดสุโขทัย

7 เมษายน 2560 - 7 เมษายน 2560

สถานที่จัดงาน

วัดหาดเสี้ยว ต.หาดเสี้ยว อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย

รายละเอียด

ชมพิธีแห่นาค ชมขบวนช้างที่ประดับตกแต่งอย่างสวยงาม ซึ่งนาคจะสวมแว่นตาดำและแต่งกายอย่างวิจิตรพิสดารด้วยเครื่องนุ่งห่มของชาวไทยพวนหลากสีสัน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว โทรศัพท์ 0 5567 1122


Top