งานเยี่ยมเยือนปราสาทตาเมือนเดือนเมษา

12 เมษายน 2560 - 12 เมษายน 2560

สถานที่จัดงาน

กลุ่มปราสาทตาเมือนธมบ้านหนองคันนา ตำบลตาเมียงอำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์

รายละเอียด

การแข่งขันวิ่งซุปเปอร์มินิมาราธอน จากที่
ทำการ อบต.ตาเมียง สู่ปราสาทตาเมือน ระยะทาง 13 กม.
เดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพ ระยะทาง 5 กม.
การประกวด “ธิดาตาเมือน”
การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน และการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นเมืองสุรินทร์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

องค์การบริหารส่วนตำบลตาเมียงโทรศัพท์ 0 4450 8240 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์โทรศัพท์ 0 4451 1975


Top