งานประเพณีบุญเดือนหก

1 พฤษภาคม 2560 - 9 พฤษภาคม 2560

สถานที่จัดงาน

สวนสาธารณะหนองปลาเฒ่า และบริเวณศาลาเจ้าพ่อพญาแล อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ

รายละเอียด

การประกวดหลานสาวปู่แล การแสดงฟ้อนรำและขบวนแห่สักการะเจ้าพ่อพญาแล การแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP การแสดงดนตรีของศิลปินที่มีชื่อเสียง และสุดยอดขบวนแห่บายศรีสุดยิ่งใหญ่

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยภูมิ โทรศัพท์ 0 4482 2502 เทศบาลเมืองชัยภูมิ โทรศัพท์ 0 4481 1524


Top