งานเปิดโลกทะเลโคลน

19 พฤษภาคม 2560 - 21 พฤษภาคม 2560

สถานที่จัดงาน

ลานเอนกประสงค์หน้าเทศบาลตำบลบางตะบูน จังหวัดเพชรบุรี

รายละเอียด

มหกรรมอาหารทะเลสดรสอร่อย ฟังดนตรี ชมการแสดงบนเวที การจำหน่ายสินค้า OTOP และอาหารทะเลต่างๆ ล่องเรือชมวิถีชีวิตชาวประมงพื้นบ้าน การถีบกระดานหอย นมัสการพระศักดิ์สิทธิ์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านแหลม โทรศัพท์ 0 3248 1168


Top