งานสงกรานต์บางกอกใหญ่ไร้แอลกอฮอล์ ทำบุญสรงน้ำพระ 13 วัด ประจำปี 2560

12 เมษายน 2560 - 16 เมษายน 2560

สถานที่จัดงาน

บริเวณวัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร และบริเวณถนนอรุณอัมรินทร์ตัดใหม่

รายละเอียด

วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร 1 ใน 9 พระอารามหลวง ในวันขึ้นปีใหม่ต้อนรับ เทศกาลสงกรานต์ ปี 2560 ได้จัดงานงานสงกรานต์บางกอกใหญ่ไร้แอลกอฮอล์ ทำบุญสรงน้ำพระ 13 วัด ประจำปี 2560   เพื่อให้ประชาชนชาวไทยและนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางมาไหว้พระขอพร โดยร่วมสังฆทาน อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้บรรพบุรุษ ร่วมสรงน้ำพระประจำวันเกิด เพื่อความเป็นสิริมงคล

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 0 2250 5500 ต่อ 3470-3 หรือ 1672 เบอร์เดียวเที่ยวทั่วไทย และ สำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยทั่วประเทศ


Top