ประเพณีตรุษจีนปากน้ำโพจังหวัดนครสวรรค์ ภายใต้ชื่องาน “101 ปี ศตวรรษใหม่แห่ง พลังศรัทธา ตรุษจีนปากน้ำโพ”

21 มกราคม 2560 - 1 กุมภาพันธ์ 2560

สถานที่จัดงาน

ปากน้ำโพ จังหวัดนครสวรรค์

รายละเอียด

1. การอัญเชิญเจ้าพ่อ-เจ้าแม่ ปากน้ำโพมาประดิษฐานในศาลเจ้าชั่วคราวบริเวณงาน 

2. ขบวนแห่เจ้าพ่อ-เจ้าแม่ และขบวนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และราชวงศ์จักรี 
3. จัดทำซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ และนิทรรศการพระราชกรณียกิจ เพื่อเทิดพระเกียรติราชวงศ์จักรี 
4. จัดตั้งหุ่นโคมไฟมังกรทอง โคมไฟจีน หรือเต็งลั้ง ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ในบริเวณงาน 
5. กิจกรรมลานบุญ ลานสวรรค์ และลานสะเดาะห์เคราะห์ เพื่อเสริมสร้างศรัทธาและกำลังใจให้ผู้คนที่มากราบไหว้ 6. การแสดงที่มีรากเหง้าของวัฒนธรรมจีน เช่น การเชิดสิงโต การแห่มังกร และการเต้นเอ็งกอ 
7. กิจกรรมไท้เก๊ก ตรุษจีน การแสดงอุปรากรจีน หรืองิ้ว 
8. กิจกรรมกุลบุตร-กุลธิดา ปากน้ำโพ ได้แก่ โครงการมัคคุเทศก์เยาวชน ร่วมกับสถาบันทางการศึกษาในการนำชม 9. ซุ้มกิจกรรม เสวนา และการแสดงหลายหลากทั้งบนเวทีและทั่วไปในบริเวณงาน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ททท. สำนักงานนครสวรรค์ มูลนิธิส่งเสริมงานประเพณีแห่เจ้าพ่อ-เจ้าแม่ปากน้ำโพ โทรศัพท์ 056–213-2560


Top