งานสลุงหลวง กลองใหญ่ ปีใหม่เมือง ประจำปี 2560 จังหวัดลำปาง

9 เมษายน 2560 - 13 เมษายน 2560

สถานที่จัดงาน

ณ บริเวณข่วงนคร สวนสาธารณะเขลางค์นคร ถนนท่าคราวน้อย จังหวัดลำปาง

รายละเอียด

ประเพณีแห่สลุงหลวงจังหวัดลำปาง (สลุงหลวง แปลอีกความหมายว่าขันเงินใบใหญ่ ) พิธีการคือนำน้ำจากแหล่งน้ำสำคัญไปสรงพระเจ้าแก้วมรกตดอนเต้า วัดพระธาตุลำปางหลวง ที่อัญเชิญมาให้ประชาชนได้ร่วมกันสรงน้ำในช่วงวันขึ้นปีใหม่ไทย การสรงน้ำพระที่ถูกต้องตามประเพณีไทย คือใช้วิธีตักน้ำจากสลุงเทสู่รางริน ซึ่งเป็นทางให้น้ำขมิ้น ส้มป่อย น้ำอบ น้ำหอม ไหลไปสรงองค์พระ อันถือว่าเป็นการสรงน้ำที่ถูกต้องตามประเพณี น้ำที่สรงองค์พระจะไหลไปสู่ภาชนะและถือเป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวล้านนานำมาประพรมศีรษะ ร่างกายหรือที่อยู่อาศัยเพื่อความเป็นสิริมงคล ร่มเย็นเป็นสุขแก่ชีวิตและครอบครัวของตนสืบไป ชาวลำปางยึดถือประเพณีสรงน้ำองค์พระแก้วมรกตดอนเต้าสืบมาตลอด การจัดขบวนแห่สลุงหลวงเพื่อรับน้ำขมิ้น ส้มป่อย น้ำอบ น้ำหอม ถือเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีดั้งเดิม     แต่โบราณ นอกเหนือจาก “ประเพณีแห่สลุงหลวงจังหวัดลำปาง”แล้วยังมีประเพณีแข่งขันตีกลองใหญ่หรือกลองปู่จา เป็นการแข่งขันเพื่อชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ โดยให้อำเภอต่าง ๆ ในจังหวัดลำปาง   ส่งตัวแทนมาแข่งขันกันเป็นประจำทุกปี “แกงฮังเลยักษ์” อีกหนึ่งกิจกรรมที่เป็นเอกลักษณ์ที่สำคัญของจังหวัดลำปางเนื่องจากแกงฮังเลเป็นอาหารประจำถิ่นของภาคเหนือและจังหวัดลำปาง เทศบาลนครลำปางรับหน้าที่เป็นเจ้าภาพจัดทำแกงฮังเลยักษ์ มอบให้แก่ประชาชนที่มาร่วมงาน ณ บริเวณข่วงนคร เทศบาลนครลำปาง 


กิจกรรมหลัก

ขบวนแห่สลุงหลวง สรงน้ำองค์พระเจ้าแก้วดอนเต้า กิจกรรมประกวดแข่งขันตีกลองใหญ่นครลำปางชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ การประกวดเทพบุตร-เทพธิดาสลุงหลวง กิจกรรมกาดมั่วคัวงาย กิจกรรมแกงฮังเลยักษ์ กิจกรรมแข่งขันทำอาหารฟ้อนรำก่อกองทรายอำเภอต่าง ๆ ในจังหวัดลำปาง กิจกรรมท่องเที่ยววิถีลำปางและกิจกรรมการประกวดขบวนแห่จุมพระ 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ททท. สำนักงานลำปาง โทร. 0 5422 2214-15


Top